WERKWIJZE

PROFIEL

Geschiedenis
Uitstapjes
Werkwijze
Filosofie

 

 

 

 

Maatwerk
De werkwijze, die wij toepassen is het meest geschikt voor individuen of groepen die eigenzinnig en bewust vorm- en zin geven aan hun leven in een bedrijf, in een huis of huizengroep en aan hun omgeving.
Het ontwerp, dat gemaakt wordt is het antwoord op de vraag van de opdrachtgever(s) en is dus maatwerk.De vormgeving weerspiegelt de mensen en de organisatie. Onze voorkeur gaat uit naar het milieu-vriendelijke bouwen met als voornaamste uitgangspunten gezondheid , flexibiliteit en "efficiënt" bouwen.

Opdrachtgevers: Particulieren en professionelen.

1.Particulieren
: Individuen en collectieven.
Het eerste gesprek is een kennismaking. Aan particulieren leggen wij het te volgen proces uit: Van ontwerp naar uitvoering worden verschillende stappen genomen en per fase wordt besloten, hoe en of men door wil gaan.
Hieronder wordt globaal het te volgen proces beschreven.
fase 1.
Het programma van wensen wordt met de opdrachtgever(s) geformuleerd .
De opdrachtgever stelt het budget vast waarvoor gebouwd kan worden. Wij doen vooronderzoek naar de randvoorwaarden voor de kavel door het opvragen van het bestemmingsplan en het bestuderen van de ligging. Er ontstaat een programma van eisen en een schetsontwerp.
fase 2.
Na schetsen, 3-D plaatjes en (indien gewenst) maquettes ontstaat na enige gesprekken een beeld van het definitieve ontwerp. De gewenste m3 worden getoetst aan het budget.
fase 3.
Het definitieve ontwerp wordt uitgewerkt voor een bouwaanvraag.
fase 4
.
Het definitieve ontwerp wordt uitgewerkt in bestektekeningen en in een bestek, of in globale uitvoeringstekeningen en een technische omschrijving.
fase 5.
Directievoering: Controle op de bouw en het maken van gedetailleerde werktekeningen.

2. Professionelen.
Met professionele opdrachtgevers wordt het te volgen proces in overleg vastgesteld.