GITZ architecten

Ontwerp, advies en onderzoek

Filosofie

De werkwijze van het bureau is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en voor meer informatie zie: profiel, projecten en onderzoek en advies.

ECONOMIE is ECOLOGIE:
Eco (=oikos)= huis. Nomeuo= hoeden of houden.
Ken uw huishouden. Wat is het budget voor het huis, het gebouw en
hoe verhoudt het gebouw zich tot de omgeving, de wereld.

ANALYTISCH, GEDREVEN, DOELGERICHT
Plezier
in ontwerpen en (bouw- en maatschappelijke) processen,
in analyseren van de werkelijke vraag ,
in samenwerken met andere kennis- en ondernemende partijen
om te komen tot de gewenste oplossing.

SCHOONHEID en EENVOUD
Schoonheid ontstaat door eenvoud en helderheid.
Het vereist ervaring om tot eenvoud te komen.