GITZ architecten

Ontwerp, advies en onderzoek

Werkwijze

Maatwerk: de maat nemen

Onderzoek, Advies, Ontwerp en Bouwkundige uitwerking.

De toegepaste werkwijze is geschikt voor individuen of groepen, die eigenzinnig en bewust vorm- en zin geven aan hun leven in een bedrijf, een huis of een woongroep en aan hun omgeving. Het ontwerp is het antwoord op de vraag van de opdrachtgever(s) en is dus maatwerk. De vormgeving en organisatie ven het gebouw of de omgeving weerspiegelt de mensen en het bedrijf of de instelling. Onze voorkeur gaat uit naar milieuvriendelijk bouwen.

Het eerste gesprek is een kennismaking.
Aan particulieren leggen wij het te volgen proces uit: Van ontwerp naar uitvoering worden verschillende stappen genomen en per fase wordt besloten, hoe men door wil gaan:

fase 1.
Het programma van wensen wordt met de opdrachtgever(s) geformuleerd. De opdrachtgever stelt het budget vast waarvoor gebouwd kan worden. Wij doen vooronderzoek naar de randvoorwaarden voor de kavel door het opvragen van het bestemmingsplan en het bestuderen van de ligging. Er ontstaat een programma van eisen en een schetsontwerp.

fase 2.
Na schetsen, 3-D plaatjes en (indien gewenst) maquettes ontstaat na enige gesprekken een beeld van het definitieve ontwerp. De gewenste m3 worden getoetst aan het budget.

fase 3.
Het definitieve ontwerp wordt uitgewerkt voor de toets van de omgevingsvergunning.

fase 4.
Het definitieve ontwerp wordt uitgewerkt in bestektekeningen en in een bestek, of in globale uitvoeringstekeningen en een technische omschrijving voor een prijsbepaling door een aannemer.

fase 5.
Directievoering: Controle op de bouw, overleg met de aannemer en het maken van gedetailleerde werktekeningen.