GITZ architecten

Ontwerp, advies en onderzoek

Milieuvriendelijk bouwen, onderzoek en advies

Milieuvriendelijk bouwen

De expertise van het bureau betreffende milieuvriendelijk bouwen is vanaf 1990 opgebouwd door interesse voor duurzame materialen, voor flexibel bouwen, in energiezuinigheid en voor biodiversiteit.
Theorie werd praktijk bij het ontwerp en de bouw van het eigen “huis en kantoor” (1993-1996), dat staat aan een bedrijvenplein, dat met twee andere ondernemers is ontwikkeld. 

       

De straattegels van het oorspronkelijke plein waar een tijdelijke gebouw stond zijn door de buurt en onszelf hergebruikt. Het tijdschrift “duurzaam bouwen” en de map duurzame materialen van NIBE waren inspiratiebronnen. Veel van de genoemde producten kwamen toen nog alleen uit Duitsland, waren alleen leverbaar voor grotere projecten of stonden nog in de kinderschoenen.

       

In ieder geval kwam er een LT ( laag temperatuur, dus energiezuinig)-systeem in de vorm van gemetselde warmte wanden en een HR ( Hoog rendement)- ketel. Ook is er een optimale daglicht oriëntatie en wordt er gebruik gemaakt van passieve zonnewarmte via een lichtstraat en het trappenhuis. Hemelwater wordt afgevoerd naar een vijver via of opgevangen in een waterkolom en vertraagd afgegeven van een sedum-dak. Een zonnecollector voor warm water werd op het dak gepland.

          

Het gebouw werd van begin af aan goed geïsoleerd o.a. met een gevel met HR+ glas met argon-gas. Later werd er aan het mechanische ventilatiesysteem een warmtepomp gekoppeld en kwamen er PV-cellen op het dak. Tevens ligt de tuin aan een ecologische verbindingsroute , die mede door de beplanting van fruitbomen en bessenstruiken en ook de vijvers een grote bio- diversiteit van insecten, vlinders, waterjuffers, vogels en dieren zoals eekhoorns, egels,vleermuizen en padden oplevert.

              

In de loop van de jaren namen de mogelijkheden om duurzaam, energiezuinig en milieuvriendelijk te bouwen toe en werd ik actief lid bij VIBA (Vereniging Integrale Bio-Logische Architectuur ). Ik organiseerde 8 jaar 8x per jaar lezingen, schreef voor de tijdschriften  “Gezond bouwen en wonen” en “de Architect”  interviewde de koplopers van het milieuvriendelijke bouwen over circulariteit, maar ook over een gezonde woonomgeving. De kennis en de mogelijkheden op dit gebied blijven groeien en de toepassing ervan is afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever.


Milieuvriendelijk advies

Tijdens het vooronderzoek wordt mee nagedacht aan welke eisen een project dient te voldoen. Er is ervaring op het gebied zowel infra als de bouw.

Ecobrug
Het advies t.b.v. een tender betrof het kritisch meedenken over het ecologische gedeelte en de inpassing van de brug in het landschap. Queeste ontwikkelde samen met KWS met aandacht voor de ecologische waarde en als onderdeel van het landschap een brug met een losse ecobrug, die het kanaal overspant.  

         

 

Milieuvriendelijk onderzoek

Opgegroeid in Rotterdam met zijn luchtvervuiling door de olieraffinaderijen van Pernis en op de middelbare school met een inspirerende biologielerares, is de interesse voor een gezondere wereld in de kiem gelegd. Want daar is mijn zoektocht op gericht: waarom zouden we in een vervuil( en)de wereld willen leven? Energie besparing gaat ook over vervuiling, want o.a. door gebruik van fossiele brandstoffen is er ongezonde uitstoot van allerlei fijn-stof en chemicaliën.

Het onderzoek betreft vooral het bevragen van mensen, die een andere weg In slaan, en hierover publiceren met thema’s als: hergebruik van materialen, circulariteit, kennis over een gezonde omgeving en materiaaltoepassingen.

PDF artikelen
Circulariteit in het bouwen
Congres ecologisch ontwerpen van de urbane en rurale omgeving