GITZ architecten

Ontwerp, advies en onderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

De ervaring bestaat uit het ontrafelen van de status quo in kwantitatieve en kwalitatieve eisen naar
“the state of the art”, de optimaal gewenste, situatie.

Laboratorium
De vraag van de opdrachtgever was of op het huidige aantal m2 het laboratorium gehuisvest kon blijven als het wilde blijven voldoen aan de veranderde eisen van de tijd. Door middel van interviews zijn de kwaliteiten voor de ruimten vast gesteld en omgezet naar de benodigde kwantiteit in m2 bij de gestelde eisen.