GITZ architecten

Ontwerp, advies en onderzoek

Kleuronderzoek en advies

Kleuradvies
Het kleuradvies betreft zowel het bouwwerk of het huizenblok voor nieuwbouw of onderhoud als voor het interieur.

      

     

Kleuronderzoek en onderwijs
Architectuur en kleur is een breed onderzoeksgebied. Het verschijnsel kleur kan benaderd worden vanuit de fenomenologie, nl hoe komt kleur toegepast in architectuur over op een waarnemer, maar ook vanuit de ontologie, kleur als materie. Beide aspecten zijn van belang bij ontwerpen en de uitvoering ervan, want waar worden kleurkeuzen voor de openbare ruimten op gebaseerd ? Aanvankelijk heb ik gepubliceerd o.a. door bij bedrijven te interviewen over kleurkeuzen. Het onderzoek is ook gedaan op verschillende universiteiten.

Studenten kregen de opdracht afhankelijk van het onderwerp een film, tekening of collage te maken. De opdracht werd ingeleid met een lezing of film over het onderwerp. Daarnaast lazen ze teksten over kleur en architectuur of vormgeving, die ze moesten verwerken in een voordracht en voor hun portfolio.

   

    

       


Kleurpublicaties

Klik hier voor publicaties